صفحه ویژه فضاپیمای InSight

شمارش معکوس تا فرود فضاپیمای InSight بر روی مریخ

{"animation":"ticks","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#111a2e","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#f2ad18","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#f2ad18","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#f2ad18","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#f2ad18","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}
نحوه انتخاب محل مناسب برای فرود سطح نشین InSight
ماموریت MarCO
ماموریت MarCO
حرکت سطح نشین InSight به سمت مریخ
حرکت سطح نشین InSight به سمت مریخ
نحوه انتخاب محل مناسب برای فرود سطح نشین InSight
نحوه انتخاب محل مناسب برای فرود سطح نشین InSight
تکنولوژی سطح نشین InSight
تکنولوژی سطح نشین InSight

 

جدیدترین تصویر ثبت شده از زمین و ماه توسط تاسواره‌های ماموریت MarCo
جدیدترین تصویر ثبت شده از زمین و ماه توسط تاسواره‌های ماموریت MarCo