صفحه ویژه فضاپیمای InSight

مدت زمانی که InSight بر روی مریخ قرار دارد…

{"animation":"ticks","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"1.2","backgroundcolor":"#111a2e","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#f2ad18","is_hours":"1","hoursbackgroundcolor":"#f2ad18","is_minutes":"1","minutesbackgroundcolor":"#f2ad18","is_seconds":"1","secondsbackgroundcolor":"#f2ad18","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}

مریخ نشین با موفقیت بر روی مریخ فرود آمد و اولین عکس خود را نیز برای مرکز کنترل ارسال کرد:

insight in mars
– اولین تصویر InSight از مریخ – insight in mars
نحوه انتخاب محل مناسب برای فرود سطح نشین InSight
ماموریت MarCO
ماموریت MarCO
حرکت سطح نشین InSight به سمت مریخ
حرکت سطح نشین InSight به سمت مریخ
نحوه انتخاب محل مناسب برای فرود سطح نشین InSight
نحوه انتخاب محل مناسب برای فرود سطح نشین InSight
تکنولوژی سطح نشین InSight
تکنولوژی سطح نشین InSight

 

جدیدترین تصویر ثبت شده از زمین و ماه توسط تاسواره‌های ماموریت MarCo
جدیدترین تصویر ثبت شده توسط تاسواره‌های ماموریت MarCo
پخش زنده فرود InSight
پخش زنده فرود InSight