مطالب اخیر

ربات دراگون

محققان ژاپنی رباتی مانند اژدها طراحی کرده اند که قادر به پرواز است. ربات دراگون با تغغیر شکل...
مینی ربات راکت دار

معرفی مینی ربات راکت دار برای کاوش در فضا

در کنفرانس ICRA ، محققان آژانس اکتشافات فضایی ژاپن (JAXA) یک کاوشگر رباتیک کوچک را معرفی کردند که...