برچسب: تحقیق درباره نظریه ریاضی ارتباطات

نظریه ارتباطات و رباتیک

یکی از ویژگی‌های بارز فناوری در قرن بیستم، توسعه و ارائه رسانه های ارتباطی جدید بوده است. با...