1184

در این بسته فایل pdf مربوط به گزارش کار آزمایش گاورنر از مجموعه آزمایشات آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات می باشد. در این…

در این بسته فایل pdf مربوط به گزارش کار آزمایش گاورنر از مجموعه آزمایشات آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات می باشد.

در این گزارش کار سه نوع گاورنر پورتر ، پروئل و هارتنل مورد بررسی قرار گرفته شده است.

لازم به ذکر است که به علت محدودیت در اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز در حالت چرخش گاورنر از محاسبه سرعت دورانی در حالت تئوری خودداری شده است. اما باقی بخشهای گزارش به طور کامل بررسی شده اند.

در این گزارش کار تمامی مراحل آزمایش گاورنر برای سه گاورنر پروئل، پورتر و هارتنل انجام شده است و مورد بحث و بررسی و نتیجه گیری نیز قرار گرفته است.

فهرست این گزارش کار به شرح زیر می باشد:

 

هدف از آزمایش  ……………………………………………………       ۱

تئوری آزمایش      ……………………………………………………     ۱

گاورنر پورتر      ……………………………………………………..       ۱

گاورنر پروئل    …………………………………………………………     ۴

گاورنر هارتنل    ……………………………………………………       ۸

نتیجه گیری      ……………………………………………………       ۱۰

منابع    …………………………………………………………….          ۱۰

 

این فایل شامل یک فایل pdf با ۹ صفحه می باشد.

برای دانلود و مشاهده دو صفحه اول گزارش کار آزمایش گاورنر  کلیک کنید.

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
منبع SpaceRoboT